Διεύθυνση Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης

α) Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης                                         β) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

            Λάμπος Ανδρέας                                                                                           Καψαμπέλη Θεοδόση Αναστασία

            Παπαμεντζελόπουλος Κωνσταντίνος                                                       Φάκλαρη Αναστασία

            Σατραζέμη Κωνσταντία