Διεύθυνση Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης

α) Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης                                         β) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

            Παπαμεντζελόπουλος Κωνσταντίνος                                                      Καρδαμίτση Ευδοκία

            Σατραζέμη Κωνσταντία                                                                              Φάκλαρη Αναστασία