Διεύθυνση Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης

                                                         Κιμουλάκης Νίκος   -   Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

 

α) Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης                                          β) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Λάμπος Ανδρέας   -     Προϊστάμενος  

 

Θεοδόση - Καψαμπέλη Αναστασία   -    Προϊσταμένη

 
 
 
 
 
  Μιτσιάλη Χριστίνα  

Κακαρά Αλεξάνδρα

Φάκλαρη Αναστασία 

  Παπαμεντζελόπουλος Κωνσταντίνος  
Ρέτσος Χάρης  
Σατραζέμη Κωνσταντία  

 

Στους παρακάτω συνδέσμους οι αποφάσεις στελέχωσης του Οργανισμού: