Ευρωπαϊκά Εξεταστικά συστήματα: Πρόκειται για μια ομαδική εργασία του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης, που περιέχει τη συλλογή και καταγραφή των συστημάτων εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 10 χωρών της Ευρώπης. Το υλικό συνεχώς επικαιροποιείται. Για τη μελέτη (β΄έκδοση) πατήστε εδώ.

Μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του ΕΟΕ, που περιέχει τη συλλογή και καταγραφή των συστημάτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας απο το 1964 (έτος καθιέρωσης εθνικών εξετάσεων).

Παρουσίαση νέου εξεταστικού συστήματος: Ν. 4327/2015 ΚΕΦ. Α΄ - Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4186/2013 - Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ.

Σύνοψη συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016: Για να δείτε συνοπτικά το ΦΕΚ 4327/2015 με τις αλλαγές στην Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων Γενικού Λυκείου αλλά και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων (ΦΕΚ 995/2015) πατήστε εδώ.