Σχετικά με τον Ε.Ο.Ε.

H ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τελευταία Νέα

Δελτία Τύπου

2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_12_12_2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_31_10_2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_19_12_2022 2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_26_1_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_15_3_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_30_3_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _06_4_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_18_5_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_04_7_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_09_10_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_26_10_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_03_11_2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _08_12_2023...

« »
    Back to top