Διεύθυνση Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης

                                              Δρ Κωνσταντίνος Παπαμεντζελόπουλος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης)

α) Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης                                         β) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

                Γκότζος Δημήτριος                                                                                      Αναγνωστοπούλου Ελευθερία

                Λαϊνά Μαρία                                                                                                Φάκλαρη Αναστασία

                Παπαγεωργίου Μαρία                                                                                Πετροπούλου Πηνελόπη                  

                Σατραζέμη Κωνσταντία                                                                              

                Φραγκούλια Αναστασία