Διεύθυνση Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης

α) Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης                                         β) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

            Παπαμεντζελόπουλος Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος)                         Καρδαμίτση Ευδοκία (Προϊσταμένη)

            Σατραζέμη Κωνσταντία                                                                              Φάκλαρη Αναστασία

             Παπαγεωργίου Μαρία                                                                               Χαραλαμποπούλου Βασιλική

             Φραγκούλια Αναστασία                                                                              Πετροπούλου Πηνελόπη