Τροποποίηση Εξεταστέας ύλης

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17−06−2015 (Β΄ 1186) υπουργικής απόφασης μόνο ως προς την εξεταστέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος «Λατινικά» Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών σχολικού έτους 2015-2016 - ΦΕΚ 2671, τ. Β΄, 10-12-2015.

Τροποποίηση εξεταστέας ύλης των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 - ΦΕΚ 74/2016.