Υπολογισμός μορίων 2016

Τρόπος υπολογισμού μορίων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικό έτος 2015/16 - ΦΕΚ 2647, τ. Β΄, 9-12-2015.