Αποσπάσεις προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» για την κάλυψη των αναγκών της

Για την υπουργική απόφαση πατήστε εδώ.