Ανανέωση θητείας με απόσπαση προσωπικού του Ε.Ο.Ε.

Η υπ. αριθμ. 245/ΕΟΕ/16.12.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παράταση της απόσπασης στο προσωπικό του Ε.Ο.Ε.