Απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» για την κάλυψη των αναγκών της.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.