ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικά - μουσικά μαθήματα έχει ως εξής:

Α) Πρόγραμμα μαθημάτων ΓΕΛ

Β) Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

Γ) Πρόγραμμα μαθημάτων ΕΠΑΛ