Συστήματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα 1964-2016

Μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του ΕΟΕ, που περιέχει τη συλλογή και καταγραφή των συστημάτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας από το 1964 (έτος καθιέρωσης εθνικών εξετάσεων).