ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006-2016

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006-2016

Με την εργασία αυτή το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε. επιχειρεί  την παρουσίαση και επεξεργασία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας την τελευταία δεκαετία (2006-2016).