Οι Πανελλαδικές εξετάσεις την τελευταία εικοσαετία στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. (νομικό πλαίσιο και αλλαγές)

Η παρούσα έκθεση είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας και σύνθεσης των κυριότερων μεταρρυθμίσεων για το διάστημα 2000 – 2020 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο των αποφοίτων ΓΕ.Λ., όσο και των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.. Αφορμή για τη δημοσίευση της παρούσας αποτέλεσε η συγκέντρωση, ταξινόμηση ανά τύπο σχολείου και η έκδοση στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Ε (eoe.minedu.gov.gr) του «ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ» με τα θέματα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΓΕ.Λ. και των ΕΠΑ.Λ.

Για τη μελέτη πατήστε εδώ.