Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής "Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.ΟΕ.)". [Έληξε]

Αίτηση υποψηφίων για τις θέσεις Δ.Ε.Π.

Αίτηση υποψηφίων για τις θέσεις Σ.Ε.Ε.