Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της [ΕΛΗΞΕ]

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υπόδειγμα αίτησης πατώντας εδώ.