Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού 2023 στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της (ΕΛΗΞΕ)

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υπόδειγμα αίτησης πατώντας εδώ.