Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» [ΕΛΗΞΕ]

Η με αρ. 305/ΕΟΕ/11-08-2023 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης

Αίτηση υποψηφιότητας