[ΕΛΗΞΕ] Για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπού εξοπλισμού, ενός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), αναλώσιμων και ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων" πατήστε εδώ.