Με το ΦΕΚ 2149, τ. Β΄, 7-10-2015 καθορίστηκε η διδακτέα−εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016. Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Η Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων καθορίζονται με το ΦΕΚ 995, τ. Β΄, 29-5-2015