Αναγγελία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.